Ježíš byl vzkříšen! Žije!

Milí přátelé, bratří a sestry v Kristu,

letos sice o něco později, ale přece jenom, Velikonoce budou. Je ovšem jen a pouze na nás, čím budou pro nás. Již počtvrté si užijeme i volný pátek. Dá se tak očekávat, že se v našich vesnicích objeví víkendoví přátelé z měst a po zimě tak nastane u nás opět větší ruch. To všechno už tradičně patří k příchodu jara a bereme to tak nějak samozřejmě. Podobně k tomu patří i to, že jste ve schránce, ať už e-mailové, či té u vrátek, objevili náš sborový dopis, který právě čtete. I jeho obsah je tak nějak stále stejný: nějaký ten úvodní verš z Bible, nebo nějaké velikonoční heslo (letos Ježíš byl vzkříšen! Žije!), k tomu pár slov výkladu, nějaké ty informace o životě sboru, leták Jeronýmovy jednoty, složenka, pozvání na bohoslužby, či nějakou další akci konanou v našem kostele (letos je to přednáška prof. Hoška 6. dubna – viz přiložený leták). Jenže i to stokrát stejné se může stát jednou nové. I tu, po staletí dobře známou Ameriku, je možné někdy objevit nově. To je důvod, proč Vás rok co rok oslovujeme znovu plus mínus stejnou zvěsti. To je důvod, proč i dnešní dopis Vám posíláme s naději, že může přijít den, kdy samotný fakt, že Ježíš žije, může ožít i ve Vašem srdci a změnit tak celý Váš dosavadní život. Dát mu novou hloubku a smysl. Zbavit ho strachu a nejistoty. Naplnit ho novou naději, pokojem a radosti.

Pro inspiraci k velikonočním úvahám vám na závěr přikládáme krátký text z nově vydané Parabible od autora Alexandra Fleka, knihy, která parafrázuje Bibli, a pravdy a příběhy v ní obsažené sděluje jazykem dneška. Přečtěte si jak by asi biblický apoštol Pavel reflektoval sebe ve světle nového objevu staré pravdy, že Ježíš žije! - (původní text z Bible z listu Římanům 7. kapitoly, od verše 18 po 2. verš 8. kapitoly):

„Je mi jasné, že nejsem žádný mistr světa v konání dobra. Zbožná přání, na to mě užije – ale skutek utek. Krásných úmyslů mám plnou pusu, ale když dojde na věc, spíš ubližuju, než pomáhám. Jako bych to ani nebyl já! Vede mě vždycky krásný ideál, ale pak to dopadne úplně naopak. Jako by v tom byly Murphyho zákony: co můžu pokazit, zaručeně zkazím. Jsem upřímný nadšenec pro nebe na zemi, ale mé ego nad tím nadšením snadno vítězí a stahuje mě do jámy vlastního sobectví.

Co jsem to za přízemní zvíře? Kdo mě z tohohle smrtelného srabu vytáhne?

Aha, vlastně Bůh! Ne já, ale on je v tomhle šampión. Právě proto nám dal Ježíše – ne kibice, ale Záchrance! Ponechán sám sobě bych byl dál jen velký teoretik dobra, ale praxe by byla ubohá.

Ten Murphyho zákon, který drásal naše svědomí, už ovšem nevládne nad těmi, kdo se přidali k Ježíši. Energie sobectví, která člověka zabíjí zaživa, je teď přebitá energii života, která sálá z Ježíše Krista.“

Zveme Vás i letos co nejsrdečněji ke společným svátečním bohoslužbám s Večeři Páně, které se budou v našem sboru konat:

19. dubna 2019, na Velký pátek v 10:00 hod
21. dubna 2019, na Velikonoční neděli v 10:00 hod

Těšíme se na společné setkání s Vámi!

Jak jsme se už zmínili v úvodní části i k tomuto sborovému dopisu je jako každý rok přiložen leták Jeronýmovy jednoty s informacemi o tom, kde tato církevní nadace pomáhá podpořit opravy či stavby sborových budov (mimo jiné i v Bošíně). Sbírka darů na tento účel potrvá do konce května.

Rádi bychom se ještě zmínili o tom, že v loňskem roce byla našemu sboru schválená tzv. sbírka HDL (Hlavního daru lásky). Znamená to, že celá celocírkevní sbírka, vykonaná na Hod Boží Velikonoční, 21. dubna 2019 v rámci všech sboru naší církve v České Republice, bude letos věnovaná našemu sboru v Bošíně na opravu střechy na faře a dokončení opravy střechy na lodi kostela. Prosíme proto, abyste na to pamatovali a přispěli tak i vy na tolik potřebné opravy našich budov v rámci sbírky, která se i v našem sboru bude konat 21. dubna na Hod Boží Velikonoční. Ze srdce všem dárcům předem děkujeme!

Pro bližší informaci uvádíme, že běžně tato sbírka přesahuje 800 tis. Kč. Kolik to bude letos, se dozvíme na konci května 2019 a dáme Vám vědět.

Za Bošínský sbor Vám Boží požehnání a pokoj přejí vaši

Petr Mazur, kazatel a Vlastimil Plch mladší, kurátor

Nezapomínejte prosím také na své příspěvky pro sbor (salár a dary).

Číslo hlavního sborového účtu: 2300415864/2010
Číslo účelového sborového účtu na opravu kostela: 2900501328/2010