Českobratrská církev evangelická, Farní sbor v Bošíně, Velikonoce 2017

„I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.“

Milí přátelé, bratří a sestry v Kristu,

Jsme uprostřed jara a všechno se opět probouzí k životu. Je to čas plný radosti a naděje. Tak ho prožívají nejen křesťané, ale všichni lidé, kteří žijí zrovna v podobné geografické šířce a mají tak podobně členěná roční období jako my. Jaro je příjemné, ale není neobvyklé. Každý rok tak nějak počítáme s tím, že opět přijde.
Křesťané jako by zdánlivě převzali tyto pradávné svátky jara od pohanů a dali jim svůj, křesťansko-náboženský obsah. Záměrně říkám „zdánlivě“, protože s počátkem jara se Velikonoce pojí pouze nám, kteří žijeme na severní polokouli a jsme zvykli na to naše jaro, léto, podzim a zimu. Ve zbytku světa tomu tak není. Velikonoce jsou totiž o něčem jiném. Nejsou o věčném probouzení se přírody ze zimního spánku k opětovnému životu, ani o zrození života ze semínka, či z vajíčka. Velikonoce jsou o vzkříšení. Jsou o zjevení se života na mrtvém, suchém pařezu. Jsou o prázdném hrobě. Jsou o události, která nenastává každé jaro, ale která je neopakovatelná a zároveň věčně aktuální. Jsou o věčné Boží lásce, kterou nezastavila ani smrt. V tom je naše naděje, a proto si i letos chceme při společných bohoslužbách tuto věčně aktuální událost Boží záchrany člověka od strachu, zmaru a prázdnoty života připomínat a spolu s vámi se z ní radovat.

Zveme Vás proto co nejsrdečněji ke společným svátečním bohoslužbám, které se letos budou konat následovně:

  9. dubna v 10:00 – Květná neděle
14. dubna v 10:00 – Velkopáteční bohoslužby s Večeři Páně
16. dubna v 10:00 – Hod Boží velikonoční – bohoslužby s Večeři Páně

Těšíme se na společné setkání s Vámi!

Staršovstvo Bošínského sboru
___________________________________________________________________

K tomuto sborovému dopisu je přiložen leták Jeronýmovy jednoty s informacemi o tom, kde tato církevní nadace pomáhá podpořit opravy či stavby sborových budov (mimo jiné i v Bošíně). Sbírka darů na tento účel potrvá do konce května.
Nezapomínejte prosím také na své příspěvky pro sbor (salár a dary)

Číslo hlavního sborového účtu: 2300415864/201

Číslo účelového sborového účtu na opravu kostela: 2900501328/2010