Nabídka výuky náboženství pro děti, které návštěvují některou z následujících základních škol:

ZŠ Křinec, ZŠ Hrubý Jeseník, ZŠ Rožďalovice, ZŠ Kopidlno, ZŠ Libaň, ZŠ Dětenice, ZŠ Loučeň

Milí rodiče,

Obracím se na vás jako kazatel sboru Českobratrské církve evangelické v Bošíně s nabídkou vyučování náboženství na vaší škole. Škola, kterou vaše dítě navštěvuje je totiž v regionu našeho farního sboru a ten je po mnoha letech opět obsazen kazatelem.

Pokud se najde alespoň 7 dětí, které projeví zájem o výuku náboženství, pak počínaje školním rokem 2019/2020 bude mít vaše dítě možnost tuto výuku navštěvovat. Výuku hodlám koncipovat tak, aby byla v maximální míře přizpůsobená pro dítě 21. století, tzn. mým zájmem je seznámit je se základními biblickými principy, které inspirovaly takové lidi jakým byl např. Jan Ámos Komenský, člověk, pro kterého křesťanská víra nebyla ideologickým nástrojem, ale zdrojem lásky a naděje, sílou, která mu umožnila opakovaně se postavit na nohy a pokračovat v tvůrčím životě navzdory nepříznivým podmínkám, ve kterých žil. Mým cílem je povzbudit ve vašem dítěti sebevědomí, úctu k sobě samému a víru, že je za každých okolností hodno lásky. Pokud se přihlásí děti méně, bude možné výuku koncipovat jako zájmový kroužek.

Tato výuka není určená pouze dětem evangelických rodičů, či těm, které byly v evangelické církvi pokřtěny, ale je přístupná komukoliv nezávisle na vyznání kohokoliv v rodině. Podle věku přihlášených dětí bude výuka přizpůsobená buďto pro I., nebo pro II. stupeň, případně pro oba, bude-li to účelné.

Svůj zájem dejte, prosím, najevo tím, že na tento dopis odpovíte e-mailem jak na adresu naší farnosti bosin@evangnet.cz tak na adresu školy, kterou vaše dítě navštěvuje. V odpovědi nezapomeňte, prosím, uvést, kterou ZŠ vaše dítě návštěvuje. V případě jakýchkoliv nejasností mne můžete kontaktovat na některý z níže uvedených kontaktů. 

Se srdečným pozdravem

Petr Mazur, kazatel
mobil: 605 225 111
e-mail: bosin@evangnet.cz