Nabídka výuky náboženství pro děti, které návštěvují některou z následujících základních škol:

ZŠ Křinec, ZŠ Hrubý Jeseník, ZŠ Rožďalovice, ZŠ Kopidlno, ZŠ Libaň, ZŠ Dětenice, ZŠ Loučeň

Milí rodiče,

Obracím se na vás jako kazatel sboru Českobratrské církve evangelické v Bošíně s nabídkou vyučování náboženství na vaší škole. Škola, kterou vaše dítě navštěvuje je totiž v regionu našeho farního sboru a ten je po mnoha letech opět obsazen kazatelem. Počínaje školním rokem 2019/2020 proto bude mít vaše dítě možnost navštěvovat výuku náboženství, která bude realizovaná formou kroužku a začne od října 2019. Výuka bude koncipována tak, aby byla v maximální míře přizpůsobená pro dítě 21. století, tzn. jejím cílem bude seznámení se se základními biblickými principy, jako jsou férovost, píle, pokora, ochota pomáhat potřebným, hledání cest ke vzájemnému porozumění lidí s různými názory, tedy s principy, které nejsou a nechtějí být ideologickým nástrojem, ale zdrojem lásky a naděje v životě každého člověka. Mým cílem je povzbudit ve vašem dítěti sebevědomí, úctu k sobě samému a víru, že je za každých okolností hodno lásky.

Tato výuka není určená pouze dětem evangelických rodičů, či těm, které byly v evangelické církvi pokřtěny, ale je přístupná komukoliv nezávisle na vyznání kohokoliv v rodině. Podle věku přihlášených dětí bude výuka přizpůsobená buďto pro I., nebo pro II. stupeň, případně pro oba, bude-li to účelné.

Svůj zájem můžete dát najevo také e-mailem jak na adresu naší farnosti bosin@evangnet.cz tak na adresu školy, kterou vaše dítě navštěvuje. V odpovědi nezapomeňte, prosím, uvést, kterou ZŠ vaše dítě návštěvuje. V případě jakýchkoliv nejasností mne můžete kontaktovat na některý z níže uvedených kontaktů. 

Se srdečným pozdravem

Petr Mazur, kazatel
mobil: 605 225 111
e-mail: bosin@evangnet.cz