Bošínská cesta

Bošínská cesta je synonymem pro širší okruh činností, které jsme již započali a rádi bychom je prohloubili. Přejeme si vytvořit silné místo, které naváže na práci a tradici našich předků a na více než 200-letou historii evangelického sboru v Bošíně. Dříve se jednalo čistě o církevní činnost. Nyní cítíme, že Bošínská cesta musí mít širší rozměr, založený na potřebách 21. století. Vnímáme, že duchovní rozměr života přestává být doménou pouze církevních aktivit, ale stále více oslovuje moderního člověka.

Naší cílem je, aby Bošínská cesta spojila všechny, kteří projeví zájem šířit principy reprezentující pravé lidství, jako jsou tvůrčí potenciál jednotlivce, ochota pomáhat potřebným, proaktivita v oblasti občanské společnosti, opravdovost, skromnost, odvaha vzdorovat populismu a extremistickým náladám dnešní doby a podpora zdravého sebevědomí. A v tomto je a bude tento projekt ojedinělý. Bošínská cesta chce tyto principy šířit formou kulturních a společenských akcí, besed, přednášek, a tím přispět k oživení skomírajícího společenského života v tomto opomíjeném koutu Polabí.

Obec Bošín je chráněnou památkovou rezervací ve Středních Čechách v malebném Polabí. Naším cílem je vytvořit místo setkávání napříč generacemi a věkovými zkušenostmi. Spojit místo a lidi, kteří se budou navzájem inspirovat, tím se posilovat a předávat své zkušenosti dále. Lidé, kteří protnou své cesty a tím vytvoří cestu novou. Silnější a obohacenější. Lidé, kteří vymění pasivitu a pohodlí své zabydlenosti za hledání nových cest, za objevování společného dobrodružství aktivního života. V tuto chvíli se již podařilo vytvořit poměrně silnou základnu lidí, kteří tuto myšlenku chtějí podporovat a naplňovat.

Práce naší Bošínské cesty již byla započata a proběhlo již mnoho setkání. Například naše adventní akce se postupně staly tradici, ať už šlo o adventní koncerty, nebo adventní kino s velkoplátnem ve vánočně osvětleném kostele. Každou první sobotu v měsíci v průběhu školního roku se zde konají besedy organizované naši místní skupinou křesťanské akademie. Zúčastňují se jich významné osobnosti našeho kulturního a společenského života, jako např. doc. Zdeněk Pinc, prof. Vokoun, prof. Hošek, prof. Royt, či Dr. Peter Morée, všichni z Karlovy Univerzity, dále pak organolog pan Rejšek, pan senátor, hrabě, Ing. Tomáš Czernin, novinářka Petra Procházková a další. Probíhají zde také už tradičně zahradní akce u ohně a to jak před prázdninami tak po jejich ukončení. Míváme také dětský den, kdy trávíme v kostele a na farní zahradě společně s dětmi celý den. Letos nás odpoledne navštívili i přátele z protějšího katolického kostela. Po lehkém obědě si dospělí povídali u piva a vína. Pro děti pak byly přichystané hry, vyrábění různých ozdob, tancovali pejsky, zacvičili jsme si v kostele a byla volná zábava, kterou zpestřoval skákací hrad. V roce 2019 se nás sešlo okolo 70.

V roce 2019 se nám povedlo s příspěním Ministerstva Kultury jako i Středočeského Kraje a také díky štědrým sponzorům a dárcům dokončit opravu střechy na kostele a na faře. Okna na faře jako i střechu na hospodářské budově jsme zrenovovali zase díky grantu od Nadace Občanského Fóra. Již několik let nám na realizaci našich plánů přispívá nadace Blíž k sobě, obec Křinec a další. Kdo všechno nám pomáhá, se můžete dočíst v záložce Vděčnost.

Naším cílem je prohloubit společenskou sounáležitost, společenský rozhled a informovanost, osobní rozvoj, zvýšit duchovní hodnoty a tím lásku a laskavost, etiku a životní hodnoty mezi co nejvíce lidmi v našem okolí. Jsme přesvědčeni, že každý střípek je zapotřebí a poté bude celý svět lepším místem.

O Bošínské cestě na ČR Vltava zde.