Bošínskácesta.cz

Bošínská cesta je synonymem pro širší okruh činností. Přejeme si vytvořit silné místo, které naváže na práci a tradici našich předků a na více než 200-letou historii evangelického sboru v Bošíně. Dříve se jednalo čistě o církevní činnost. Nyní cítíme, že Bošínská cesta musí mít širší rozměr, založený na potřebách 21. století. Vnímáme, že duchovní rozměr života přestává být doménou pouze církevních aktivit, ale stále více oslovuje moderního člověka.

Naším cílem je vytvořit místo setkávání napříč generacemi a věkovými zkušenostmi. Spojit místo a lidi, kteří se budou navzájem inspirovat, tím se posilovat a předávat své zkušenosti dále. Rádi bychom prohloubili společenskou sounáležitost, společenský rozhled a informovanost, osobní rozvoj, zvýšili duchovní hodnoty a tím lásku a laskavost, etiku a životní hodnoty.

Sledovat nás můžete na našem Facebooku.

Budoucí dění

Sledujte náš kalendář akcí, by vám již nic neuniklo.

Proběhlé akce

Hrajeme divadlo, promítáme filmy, porádáme koncerty. 

Soukromé využití

Cvilní svatební obřad, koncerty, křtiny, akce spolků či různá rodinná setkání.