Bošínskácesta.cz

Bošínská cesta je synonymem pro širší okruh činností. Přejeme si vytvořit silné místo, které naváže na práci a tradici našich předků a na více než 200letou historii evangelického sboru v Bošíně. Dříve se jednalo čistě o církevní činnost. Nyní cítíme, že Bošínská cesta musí mít širší rozměr, založený na potřebách 21. století. Vnímáme, že duchovní rozměr života přestává být doménou pouze církevních aktivit, ale stále více oslovuje moderního člověka.

Naším cílem je vytvořit místo setkávání napříč generacemi a věkovými zkušenostmi. Spojit místo a lidi, kteří se budou navzájem inspirovat, tím se posilovat a předávat své zkušenosti dále. Rádi bychom prohloubili společenskou sounáležitost, společenský rozhled a informovanost, osobní rozvoj, zvýšili duchovní hodnoty a tím lásku a laskavost, etiku a životní hodnoty. Myšlenku projektu Bošínské cesty přinesel v roce 2015 bratr kurátor Vlastimil Plch mladší a společně ji uvedl v život s tehdy nastupujícím bratřem farářem Petrem Mazurem. Vlastimila bošínský sbor doprovází v jeho životě od narození a je s místem úzce spjat díky rodinným kořenům a vazbám. I po odchodu bratra faráře Mazura ve svém snažení nadále velmi aktivně pokračuje za podpory své rodiny a dalších členů sboru. Stejně tak pokračuje i za podpory dalších členů sboru i ve svém úsilí místní kostel zrekonstruovat a uchovat ho pro další generace. Více se dočtete v odkazu Vděčnost.

Sledovat nás můžete na našem Facebooku.

Budoucí dění

Sledujte náš kalendář akcí, by vám již nic neuniklo.

Proběhlé akce

Hrajeme divadlo, promítáme filmy, pořádáme koncerty. 

Soukromé využití

Cvilní svatební obřad, koncerty, křtiny, akce spolků či různá rodinná setkání.