Bošínská cesta

Bošínská cesta je synonymem pro širší okruh činností, které jsme již započali a rádi bychom je prohloubili. Přejeme si vytvořit silné místo, které naváže na práci a tradici našich předků a na 130letou historii. Dříve se jednalo čistě o církevní činnost. Nyní cítíme, že Bošínská cesta musí mít širší rozměr, založený na potřebách 21. století. Vnímáme, že duchovní rozměr života přestává být doménou pouze církevních aktivit, ale stále více oslovuje moderního člověka.

Přejeme si, aby Bošínská cesta spojila všechny, kteří projeví zájem šířit principy reprezentující pravé lidství, jako jsou tvůrčí potenciál jednotlivce, ochota pomáhat potřebným, proaktivita v oblasti občanské společnosti, opravdovost, skromnost, odvaha vzdorovat populismu a extremistickým náladám dnešní doby a podpora zdravého sebevědomí. A v tomto je a bude tento projekt ojedinělý. Bošínská cesta chce tyto principy šířit formou kulturních a společenských akcí, besed a přednášek, a tím přispět k oživení skomírajícího společenského života v tomto opomíjeném koutu Polabí.

Obec Bošín je chráněnou památkovou rezervací ve Středních Čechách v malebném Polabí. Naším cílem je vytvořit místo setkávání napříč generacemi a věkovými zkušenostmi. Spojit místo a lidi, kteří se budou navzájem inspirovat, tím se posilovat a předávat své zkušenosti dále. Lidi, kteří protnou své cesty a tím vytvoří cestu novou. Silnější a obohacenější. Lidi, kteří vymění pasivitu a pohodlí své zabydlenosti za hledání nových cest, za objevování společného dobrodružství aktivního života. V tuto chvíli se již podařilo vytvořit poměrně silnou základnu lidí, kteří tuto myšlenku chtějí podporovat a naplňovat.

Práce naší Bošínské cesty již byla započata a proběhlo několik setkání.

Adventní koncert roku 2016 - účast 75 osob
Doc. Pinc – téma Tolerance a Pluralizmus - účast 32 osob
Prof. Vokoun  - téma Martin Luther – účast 17 osob
Jarní koncert v rámci Noci kostelů 2017 - účast 50 osob
Setkání se senátorem Ing. Tomášem Czerninem - téma Historie rodu - účast více než 100 osob
Oslava výročí 130 let od založení kostela v říjnu 2017 – účast 47 osob

Naším cílem je prohloubit společenskou sounáležitost, společenský rozhled a informovanost, osobní rozvoj, zvýšit duchovní hodnoty a tím lásku a laskavost, etiku a životní hodnoty mezi co nejvíce lidmi v našem okolí. Jsme přesvědčeni, že každý střípek je zapotřebí a poté bude celý svět lepším místem. Dále bychom rádi pracovali napříč generacemi od mladých lidí, dětí až po staré lidi.

Plán pro rok 2018

Předběžně jsou domluvená tato setkání:

Jana Sieberová – Centrum domácí hospicové péče
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc – téma bude upřesněno
MUDr. Tomáš Julák – Jak být připraven v krizových situacích
Prof. Jan Royt – Středověké malířství a křesťanství
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – Jeho knihy
Adventní koncert
Noc kostelů
Jarní koncert