VDĚČNOST

Děkujeme všem dárcům menším i větším, kteří jakkoliv přispívají a pomáhají bošínskému kostelu, Bošínské cestě a celé naší farnosti.
Vážíme si ochoty pomoci jednotlivců a jsme za ni velmi vděčni. Každý i drobný příspěvek pomůže.
I my se snažíme pomáhat a dělat svět lepším. Náš bošínský sbor pomáhá. Dlouhodobě jsme podporovali domácí hospic Doma nejlíp www.domanejlip.cz. Protože již naši pomoc nepotřebují, podpořili jsme v roce 2020 rodinu Čamrových z Krchleb s postiženými dvojčaty a vybíráme další nové konkrétní formy pomoci. 

Velké díky patří zejména těmto dárcům!


Nadace Via 

Děkujeme nadaci Via, že nám v i roce 2023 pomohla částkou 90 000 Kč s vybudováním krásného komunitního altánu.
V roce 2021 nám nadace Via pomohla příspěvkem ve výši 93 600 Kč na vybudování dětského hřiště pro podporu místní komunity.


Nadace BLÍŽ K SOBĚ

Jsme velmi vděční za dlouholetou podporu a pomoc, kterou nám nadace Blíž k sobě vyjadřuje. Bez její štědré podpory by nebylo možné realizovat většinu našich oprav. Částkou 150 000 Kč nás podporuje i nadále jak v roce 2022, 2023 a přislíbené prostředky máme i pro roky 2024 a 2025. Náš dík není možné jen slovy vyjádřit. V letech 2018 - 2021 pomohla též každoročním příspěvkem 150 000 Kč. V roce 2017 částkou 100 000 Kč.

Opravdu si nesmírně ceníme této vstřícnosti. 
www.blizksobe.cz


Jeronýmova jednota 

Děkujeme za další podporu v roce 2023 ve výši 10 000 Kč. Tyto prostředky nám pomohly k přebudování místnosti na kruchtě, kde vznikla nová a prostornější školička pro naše nejmenší a prostor pro další různorodé využití. 

V roce 2019 jsme získali hlavní dar lásky ve výši 979 000 Kč na opravu střechy kostela a fary. Jsme velmi vděčni za tuto pomoc bratří a sester v rámci církve celé České republiky. 


Středočeský kraj

Svým štědrým příspěvkem 371 000 Kč pomohl v roce 2018 kraj k opravě střechy lodě kostela. Velmi děkujeme! 


Ministerstvo kultury ČR


Ministerstvo kultury nás podpořilo i v letech 2022 a 2023 částkami 450 000 Kč a 400 000 Kč.  Díky těmto prostředkům se podařilo opravit jižní část fasády kostela. 

V roce 2021 nám Ministerstvo kultury ČR pomohlo částkou 300 000 Kč opravit hodiny ve věži kostela. Mohli jsme si tak dopřát nový ciferník i renovaci hodinového stroje řízeného satelitem. Díky této pomoci jsou slyšet opět hodiny po celém Bošíně, z čehož máme nesmírnou radost. Dále díky čerpání grantu na obnovu kulturních památek ve výši 520 000 Kč bylo možné zrealizovat v závěru roku 2017 dlouho potřebnou opravu střešního pláště věže, která trvala přibližně měsíc. 133 000 Kč bylo financováno z příspěvků členů sboru. Opakovaně přispělo vysokou částkou, 500 000 Kč v roce 2018 na opravu poloviny střechy lodě kostela. V roce 2019 se díky dalším 500 000 Kč mohla střecha již dokončit. Tyto příspěvky byly vždy podmíněny 20% spoluúčastí bošínského sboru. 

Velké díky! Jsme vděčni za tuto podporu! 


Chateau Mcely*****


V roce 2020 hotel Chateau Mcely pomohl částku ve výši 50 000 Kč a v roce 2017 příspěvkem ve výši 50 000 Kč. Děkujeme! 


Nadace OBČANSKÉHO FÓRA 


Tato nadace nám v roce 2020 poskytla příspěvek 25 000 Kč na renovacifarních vchodových dveří, v roce 2018 pomohla částkou ve výši 25 000 Kč na renovaci střechy farní stodoly, která slouží ke společenskému setkávání. V roce 2016 jsme dále získali 25 000 Kč na renovaci oken fary. Velmi děkujeme! 


Městys Křinec
 

Velmi děkujeme za dlouholetou podporu zastupitelstvu městyse Křinec, protože i v letech 2022 a 2023 bylo podpořeno naše snažení částkou vždy 40 000 Kč.

Velký dík patří městysu Křinec, který daroval pro rok 2021 částku 40.000 Kč na herní prvky dětského hřiště, 2020 částku ve výši 50 000 Kč. V roce 2019 pak přispěl 8 000 Kč na kulturní akce a také 42 000 Kč na opravy a v roci 2017 částku ve výši 60 000 Kč. Vážíme si této podpory a pomoci!  


Všem dárcům děkujeme za jejich ochotu pomoci a otevřenost jejich srdce.

Těšíme se na setkání s Vámi!