VDĚČNOST

Děkujeme všem dárcům menším i větším, kteří jakkoliv přispívají a pomáhají bošínskému kostelu, Bošínské cestě a celé naší farnosti.
Vážíme si ochoty pomoci jednotlivců a jsme za ni velmi vděčni. Každý i drobný příspěvek pomůže.
I my se snažíme pomáhat a dělat svět lepším.

Velké díky patří zejména těmto dárcům:


Nadace BLÍŽ K SOBĚ

Nadace BLÍŽ K SOBĚ pomohla pro rok  2018 příspěvkem ve výši 150.000 Kč. Pro rok 2019 bude moci přispět dalšími 150.000 Kč. 

Opravdu si nesmírně ceníme této vstřícnosti. 
www.blizksobe.cz


Ministerstvo kultury ČR

Opakovaně přispělo vysokou částkou, 500.000 Kč, nyní na opravu poloviny střechy lodě kostela.


Středočeský kraj

Svým štědrým příspěvkem, 230.000 Kč, pomohl kraj k opravě druhé poloviny střechy lodě kostela. 


Příspěvky za rok 2017

Městys Křinec

Velký dík patří městysu Křinec, který daroval částku ve výši 60.000 Kč.

 


Chateau Mcely*****

Hotel Chateau Mcely pomohl příspěvkem ve výši 50.000 Kč.


Nadace BLÍŽ K SOBĚ

Nadace BLÍŽ K SOBĚ pomohla příspěvkem ve výši 100.000 Kč.

Ceníme si také ochoty a otevřenosti k možné další pomoci do budoucnosti.
http://www.blizksobe.cz


Ministerstvo kultury ČR

Díky čerpání grantu na obnovu kulturních památek ve výši 520.000 Kč bylo možné zrealizovat v závěru roku 2017 dlouho potřebnou opravu střešního pláště věže, která trvala přibližně měsíc. 133.000 Kč bylo financováno z příspěvků členů sboru.


Všem dárcům děkujeme za jejich ochotu pomoci a otevřenost jejich srdce.

Těšíme se na setkání s Vámi!