VDĚČNOST

Děkujeme všem dárcům menším i větším, kteří jakkoliv přispívají a pomáhají bošínskému kostelu, Bošínské cestě a celé naší farnosti.
Vážíme si ochoty pomoci jednotlivců a jsme za ni velmi vděčni. Každý i drobný příspěvek pomůže.
I my se snažíme pomáhat a dělat svět lepším. Náš bošínský sbor pomáhá. Dlouhodobě podporujeme domácí hospic Doma nejlíp www.domanejlip.cz. 

Velké díky patří zejména těmto dárcům!


Nadace BLÍŽ K SOBĚ

Nadace BLÍŽ K SOBĚ pomohla pro rok 2020 částkou 150.000 Kč, v roce 2019 příspěvkem ve výši 150.000 Kč a pro rok 2018 rovněž částkou 150.000 Kč. V roce 2017 pomohla 100.000 Kč.

Opravdu si nesmírně ceníme této vstřícnosti. 
www.blizksobe.cz


Jeronýmova jednota 

V roce 2019 jsme získali hlavní dar lásky ve výši 979.000 Kč na opravu střechy kostela a fary. Jsme velmi vděčni za tuto pomoc bratří a sester v rámci církve celé České republiky. 


Středočeský kraj

Svým štědrým příspěvkem, 371.000 Kč, pomohl v roce 2018 kraj k opravě střechy lodě kostela. Velmi děkujeme! 


Ministerstvo kultury ČR

Díky čerpání grantu na obnovu kulturních památek ve výši 520.000 Kč bylo možné zrealizovat v závěru roku 2017 dlouho potřebnou opravu střešního pláště věže, která trvala přibližně měsíc. 133.000 Kč bylo financováno z příspěvků členů sboru. Opakovaně přispělo vysokou částkou, 500.000 Kč v roce 2018 na opravu poloviny střechy lodě kostela. V roce 2019 se díky dalším 500.000 Kč mohla střecha již dokončit. Tyto příspěvky byly vždy podmíněny 20% spoluúčastí bošínského sboru. Velké díky! Jsme vděčni za tuto podporu! 


 


Chateau Mcely*****

V roce 2020 hotel Chateau Mcely pomohl částku ve výši 50.000 Kč a v roce 2017 příspěvkem ve výši 50.000 Kč. Děkujeme! 


Nadace OBČANSKÉHO FÓRA 

Tato nadace nám v roce 2018 pomohla příspěvkem ve výši 25.000 Kč na renovaci střechy farní stodoly, která slouží ke společenskému setkávání. V roce 2016 jsme dále získali 25.000 Kč na renovaci oken fary. Velmi děkujeme! 


Městys Křinec

Velký dík patří městysu Křinec, který daroval pro rok 2020 částku ve výši 50.000 Kč. V roce 2019 pak přispěl 8.000 Kč na kulturní akce a také 42.000 Kč na opravy a v roci 2017 částku ve výši 60.000 Kč. Vážíme si této podpory a pomoci!  


Všem dárcům děkujeme za jejich ochotu pomoci a otevřenost jejich srdce.

Těšíme se na setkání s Vámi!