VDĚČNOST

Děkujeme všem dárcům menším i větším, kteří jakkoliv přispívají a pomáhají bošínskému kostelu, Bošínské cestě a celé naší farnosti.
Vážíme si ochoty pomoci jednotlivců a jsme za ni velmi vděčni. Každý i drobný příspěvek pomůže.
I my se snažíme pomáhat a dělat svět lepším.

Velké díky patří zejména těmto dárcům:


Městys Křinec

Velký dík patří městysu Křinec, který daroval částku ve výši 60.000 Kč.

 


Chateau Mcely*****

Hotel Chateau Mcely pomohl příspěvkem ve výši 50.000 Kč.


Nadace BLÍŽ K SOBĚ

Nadace BLÍŽ K SOBĚ pomohla příspěvkem ve výši 100.000 Kč.

Ceníme si také ochoty a otevřenosti k možné další pomoci do budoucnosti.
http://www.blizksobe.cz


Ministerstvo kultury ČR

Díky čerpání grantu na obnovu kulturních památek ve výši 520.000 Kč bylo možné zrealizovat v závěru roku 2017 dlouho potřebnou opravu střešního pláště věže, která trvala přibližně měsíc. 133.000 Kč bylo financováno z příspěvků členů sboru.


Všem dárcům děkujeme za jejich ochotu pomoci a otevřenost jejich srdce.

Těšíme se na setkání s Vámi!