VDĚČNOST

Děkujeme všem dárcům menším i větším, kteří jakkoliv přispívají a pomáhají bošínskému kostelu, Bošínské cestě a celé naší farnosti.
Vážíme si ochoty pomoci jednotlivců a jsme za ni velmi vděčni. Každý i drobný příspěvek pomůže.
I my se snažíme pomáhat a dělat svět lepším. Náš bošínský sbor pomáhá. Dlouhodobě jsme podporovali domácí hospic Doma nejlíp www.domanejlip.cz. Protože již naši pomoc nepotřebují, podpořili jsme v roce 2020 rodinu Čamrových z Krchleb s postiženými dvojčaty a vybíráme další nové konkrétní formy pomoci. 

Velké díky patří zejména těmto dárcům!

5. června 2022 se v Bošíně slavnostně otevře nově vybudované dětské hřiště v areálu našeho evangelického sboru, které se podařilo zrealizovat díky podpoře městyse Křinec, nadace VIA, nadace Blíž k sobě, Chateau Mcely, ale i díky štědrosti místních evangelíků. Hřiště bude trvale přístupné pro širokou veřejnost. Všem dárcům děkujeme a máme z krásného hřiště spolu s dětmi velkou radost! 

Nadace Via 

V roce 2021 nám nadace Via pomohla příspěvkem ve výši 93.600 Kč na vybudování dětského hřiště pro podporu místní komunity, za což velmi děkujeme. 


Nadace BLÍŽ K SOBĚ

Nadace BLÍŽ K SOBĚ pomohla pro rok 2021 částkou 150.000 Kč, pro rok 2020 částkou 150.000 Kč, v roce 2019 příspěvkem ve výši 150.000 Kč a pro rok 2018 rovněž částkou 150.000 Kč. V roce 2017 pomohla 100.000 Kč.

Opravdu si nesmírně ceníme této vstřícnosti. 
www.blizksobe.cz


Jeronýmova jednota 

V roce 2019 jsme získali hlavní dar lásky ve výši 979.000 Kč na opravu střechy kostela a fary. Jsme velmi vděčni za tuto pomoc bratří a sester v rámci církve celé České republiky. 


Středočeský kraj

Svým štědrým příspěvkem, 371.000 Kč, pomohl v roce 2018 kraj k opravě střechy lodě kostela. Velmi děkujeme! 


Ministerstvo kultury ČR

V roce 2020 nám Ministerstvo kultury ČR pomohlo částkou 300.000 Kč opravit hodiny ve věži kostela. Mohli jsme si tak dopřát nový ciferník i renovaci hodinového stroje řízeného satelitem. Díky této pomoci jsou slyšet opět hodiny po celém Bošíně, z čehož máme nesmírnou radost. Dále díky čerpání grantu na obnovu kulturních památek ve výši 520.000 Kč bylo možné zrealizovat v závěru roku 2017 dlouho potřebnou opravu střešního pláště věže, která trvala přibližně měsíc. 133.000 Kč bylo financováno z příspěvků členů sboru. Opakovaně přispělo vysokou částkou, 500.000 Kč v roce 2018 na opravu poloviny střechy lodě kostela. V roce 2019 se díky dalším 500.000 Kč mohla střecha již dokončit. Tyto příspěvky byly vždy podmíněny 20% spoluúčastí bošínského sboru. Velké díky! Jsme vděčni za tuto podporu! 


 


Chateau Mcely*****

V roce 2020 hotel Chateau Mcely pomohl částku ve výši 50.000 Kč a v roce 2017 příspěvkem ve výši 50.000 Kč. Děkujeme! 


Nadace OBČANSKÉHO FÓRA 

Tato nadace nám v roce 2020 poskytla příspěvek 25.000 Kč na renovacifarních vchodových dveří, v roce 2018 pomohla částkou ve výši 25.000 Kč na renovaci střechy farní stodoly, která slouží ke společenskému setkávání. V roce 2016 jsme dále získali 25.000 Kč na renovaci oken fary. Velmi děkujeme! 


Městys Křinec

Velký dík patří městysu Křinec, který daroval pro rok 2021 částku 40.000 Kč na herní prvky dětského hřiště, 2020 částku ve výši 50.000 Kč. V roce 2019 pak přispěl 8.000 Kč na kulturní akce a také 42.000 Kč na opravy a v roci 2017 částku ve výši 60.000 Kč. Vážíme si této podpory a pomoci!  


Všem dárcům děkujeme za jejich ochotu pomoci a otevřenost jejich srdce.

Těšíme se na setkání s Vámi!