Současný život sboru

Jsme si vědomi toho, že jsme pouze jedni z mnohých Božích svědků, kteří již více než 2000 let přinášejí do tohoto světa zvěst o Boží lásce a odpuštění. Nic jiného než věrné pokračování v tomto zvěstování okolnímu světu dát nemůžeme. Zároveň věříme, že navzdory všem přehmatům a nedostatkům, které dějiny církve, díky lidským selháním provázejí, je společenství těch, kteří uvěřili v Boží lásku a stali se tak bratřími a sestrami, v dnešním světě tím, čím je pokojný přístav
v rozbouřeném moři. Proto s nadějí hledíme vstříc budoucnosti bošínského sboru a vidíme smysl v započaté práci. 

Od ledna 2024 je bošínský sbor administrován sestrou farářkou Mgr. Kateřinou Roskovcovou z Nymburka. Značnou část duchovní práce vykonává také bratr farář Mgr. Pavel Rybín, který má k tomuto sboru velmi osobní vztah již po mnoho let díky svým rodinným kořenům a také rodinným vazbám. Od roku 1998 s několikaletou pauzou zde v Bošíně aktivně vypomáhá bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Za to jsme mu nesmírně vděčni a vážíme si jeho obětavosti.

Naše společenství si přeje pokračovat v budování duchovní práce s cílem, pro který tento sbor před mnoha desetiletími byl založen. Neméně důležitou práci v dnešní době vidíme v našich komunitních aktivitách pod symbolickým názvem "Bošínská cesta". Bošínská cesta má za cíl sblížit se a propojit s místní komunitou z blízkého i vzdálenějšího okolí, sdílet komunitní společenské, kulturní a vzdělávací zážitky pro obohacení našich životů a hezké vztahy. Těší nás, že se tato práce daří a naše akce jsou kladně hodnoceny i hojně navštěvované spoluobčany z širokého okolí. Jaké akce se u nás konaly a jaké nás v budoucnu čekají najdete pod odkazem Aktuální dění.

 

Úvodní foto: Zdeněk Fiedler, edited by Pavel Hrdlička (Packa) – www.flyfoto.cz