Děti

Mezi hlavní cíle našeho sboru patří také péče o naše nejmenší členy! Snažíme se o to, aby pro děti chození do kostela nebyla jen bezvýznamná nedělní rutina, ale aby rozumněly, proč tam chodí, pobavily se zde a naučily se něco nového hravou formou. Proto je každou neděli připravena nedělní školička, kde si děti čtou z dětské Bible, shlédnout biblické animované příběhy, vysvětlují si biblické příběhy nebo vyrábějí a vybarvují omalovánky s náboženskou tématikou. Děti si školičku velmi oblíbily a těší se tak na každou další neděli v Bošíně. Potěšujícím výsledkem je, že dokáží skvěle a přesně vyprávět o významu křesťanských svátků a šířit tak víru i mezi své vrstevníky.