Budoucí dění

pátek, 20. října od 10:00 hodin: SETKÁNÍ S PANÍ JARMILOU DOLEŽALOVOU


"Bez minulosti není budoucnost"
(Jarmila Doležalová, kniha Osud jménem Ležáky)


Jarmila Doležalová, roz. Štulíková je starší ze dvou sester, které jediné přežily vyhlazení Ležáků. Se svou dcerou pořádají besedy a přednášky pro děti i dospělé, ve kterých je seznamují nejen s osudem Ležáků a rodiny Štulíků, s tehdejší dobou, s nacistickým terorem a těžkým údělem dospělých i dětí, ale vypráví i příběhy o statečnosti a odvaze postavit se zlu.


S ohledem na věk paní Doležalové se bude konat jen toto jedno setkání, tak prosím pozvěte také všechny známé a přátele a pojďme společně strávit v Bošíně poučné a zajímavé dopoledne.