Kalendář akcí 2020

Neděle 16. 8.
10:00 hodin – Ekumenický den - v našem kostele bude kázat ThDr. Alexander Flek, překladatel Bible 21 a autor Parabible, následovat bude společný oběd s bratry katolíky a ve 14:00 hod bude beseda organizovaná místní skupinou Křesťanské akademie s autorem Parabible, Alexandrem Flekem, o Parabibli; zajímavý program bude přichystaný také pro děti

Neděle 6. 9.
10:00 hodin – Dětský den - bohoslužby s dětmi, společný oběd
14:00 hodin - Hraná pohádka v kostele „Princezna na hrášku“ v režii Hálkova městského divadla Nymburk

Neděle 11. 10.
10:00 hodin - slavnostní bohoslužby díkuvzdání s Večeři Páně - kázat bude Martina Viktorie Kopecká, farářka ČCH (Husitksá církev); následovat bude lehký oběd a po něm beseda, organizovaná místní skupinou Křesťanské akademie s farářkou Martinou Kopeckou.

Úterý 27. 10.
18:00 hodin – Sváteční koncert Gymnázia Jiřího z Poděbrad

Neděle 29. 11.
15:00 hodin - Adventní vyrábění pro děti
16:00 hodin - Projekce filmu na velkém plátně „Anděl Páně I“

Neděle 20. 12.
16:00 hodin – Vánoční dětské pásmo „Andělský chór“ spojené s bohoslužbami
(V 10 hodin se bohoslužby konat nebudou.) 

Aktuální dění, novinky a další informace můžete sledovat také na našem Facebooku Bošínská cesta.

Na tento květen 2020 byl naplánovaný ještě interaktivní seminář „Ležáky“ s Jarmilou Doležalovou pro Centrum prima pedagogiky Poděbrady a ZŠ Dymokury a také s besedou s Jarmilou Doležalovou pro dospělé. Bohužel akce byla prozatím zrušena z důvodu COVID 19. Pevně věříme, že se nám seminář podaří připravit v budoucnosti.  

Jarmila Doležalová (narozená 13. listopadu 1936 v Ležákách) je starší ze dvou sester, které jako jediné přežily vyhlazení Ležáků. Jarmila je spoluautorkou publikací o Ležákách. Je zakladatelkou a majitelkou nakladatelství RONADO.