Kalendář akcí 2020

Neděle 11. 10.
10:00 hodin - slavnostní bohoslužby díkuvzdání s Večeři Páně, slavnostní představení zrestaurovaných věžních hodin

Úterý 27. 10.
18:00 hodin – Sváteční koncert Gymnázia Jiřího z Poděbrad

Neděle 29. 11.
15:00 hodin - Adventní vyrábění pro děti
16:00 hodin - Projekce filmu na velkém plátně „Anděl Páně I“

Neděle 20. 12.
16:00 hodin – Vánoční dětské pásmo „Andělský chór“ spojené s bohoslužbami
(V 10 hodin se bohoslužby konat nebudou.) 

Aktuální dění, novinky a další informace můžete sledovat také na našem Facebooku Bošínská cesta.

Na tento květen 2020 byl naplánovaný ještě interaktivní seminář „Ležáky“ s Jarmilou Doležalovou pro Centrum prima pedagogiky Poděbrady a ZŠ Dymokury a také s besedou s Jarmilou Doležalovou pro dospělé. Bohužel akce byla prozatím zrušena z důvodu COVID 19. Pevně věříme, že se nám seminář podaří připravit v budoucnosti.  

Jarmila Doležalová (narozená 13. listopadu 1936 v Ležákách) je starší ze dvou sester, které jako jediné přežily vyhlazení Ležáků. Jarmila je spoluautorkou publikací o Ležákách. Je zakladatelkou a majitelkou nakladatelství RONADO.