Kdo jsme

Jsme křesťané. Věříme v Krista Ježíše, ukřižovaného a vzkříšeného. Život přijímáme jako dar a pokoušíme se jej naplnit dobrým obsahem. Čteme Bibli a hledáme pravdu. Patříme k Českobratrské církvi evangelické, hlásíme se k české i evropské reformaci. Jsme otevřeni i jiným konfesím. Skláníme se společně před božím tajemstvím a vystavujeme se působení Slova milosti. Podporujeme dílo Diakonie a dalších dobročinných organizací. Pořádáme také řadu komunitních zážitků pro široké okolí pro krásnější život i mezilidské vztahy v rámci našeho projektu "Bošínská cesta". 

Aktuální dění

Zde můžete sledovat aktuální život sboru, plánované akce či odkazy na doporučené články.

Soukromé využití

Prostory kostela lze pronajmout pro civilní svatební obřad, koncert či křtiny.

Současný život 

Rok 2015 se stal po mnoha letech, kdy fara byla zcela opuštěná, rokem přelomovým. 

Vděčnost

Vážíme si ochoty pomoci jednotlivců a jsme za ni velmi vděčni.

Děti

Mezi hlavní cíle našeho sboru patří také péče o naše nejmenší členy! 

Historie sboru

Zmínky o protestantech na území  sboru sahají do doby husitské. 

Galerie