Kdo jsme

Jsme křesťané. Věříme v Krista Ježíše, ukřižovaného a vzkříšeného. Život přijímáme jako nezasloužený dar a pokoušíme se jej naplnit dobrým obsahem. Čteme Bibli a hledáme pravdu. Patříme k Českobratrské církvi evangelické, hlásíme se k české i evropské reformaci. Jsme otevřeni i jiným konfesím. Skláníme se společně před božím tajemstvím a vystavujeme se působení Slova milosti. Podporujeme dílo Diakonie a dalších dobročinných organizací.

Aktuální dění

Zde můžete sledovat aktuální život sboru, plánované akce či zajímavé odkazy na doporučené články.

Pravidelný program

Informace o pravidelných bohoslužbách v kostele, rozhovorech nad Biblí a další aktuality.

Soukromé využití

Prostory kostela lze pronajmout pro civilní svatební obřad, koncert či křtiny.

Současný život 

Rok 2015 se stal po mnoha letech, kdy fara byla zcela opuštěná, rokem přelomovým. 

Historie sboru

Zmínky o protestantech na území dnešního farního sboru pocházejí už z doby husitské. 

Archiv

Kázání, sborové dopisy, pozvánky a další             
      

Galerie