Sborový dopis, podzim 2018

„Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli, je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“

Matouš 13, 31-32

Milé sestry a bratří,

přátele bošínského sboru, máme tu podzim, a to znamená také čas sklizně. V našem sboru se už tradičně setkáváme ke slavnostním bohoslužbám díkuvzdání, kdy si kromě vděčnosti za dary země připomínáme i ostatní obdarování, která jsme v tomto roce směli s Božích rukou přijmout. A že jich opět nebylo málo. Pravda, náš sbor nepatří mezi sbory velké. Naopak jsme, podobně jak ono hořčičné zrnko, jedni z nejmenších. Ovšem i my jsme vykročili na cestu obnovy života našeho sboru, které jsme začali říkat „Bošínská cesta“, a věříme, že i pro náš sbor platí Ježíšova slova z úvodu tohoto dopisu, že i to nepatrné hořčičné zrnko má před sebou budoucnost užitečného košatého stromu.

Srdečně vás proto zveme na letošní slavnost díkuvzdání, která se bude konat v neděli 21. října 2018 v 10:00 v našem kostele v Bošíně.

Bohoslužby budou s Večeři Páně a kázat nám bude náměstek synodního seniora bratr farář Ondřej Titěra a zpívat nám bude pěvecký sbor Schola Minor. Po bohoslužbách se s bratrem farářem sejdeme ještě na faře, kde bude přichystáno malé občerstvení a vy si s ním budete mít možnost pohovořit o životě evangelické církve, jak je viděn z pohledu vedení, tedy očima naší Synodní rady.

V příloze vám ještě posíláme informaci o hospici „…doma nejlíp“, který náš sbor finančně podporuje. Na této podpoře se můžete podílet i vy, když pošlete svůj dar na účet 2300415864/2010 a do zprávy pro příjemce napíšete „Hospic“. Shromážděné prostředky předáváme hospici 2x ročně, vždy v červenci a v lednu. V červenci jsme hospic podpořili částkou 12.350,- Kč, kterou jsme díky vaši obětavosti vybrali v 1. pololetí letošního roku. Počítáme s vaši štědrosti i ve 2. pololetí a ze srdce vám za vaše dary děkujeme.

Na setkání s vámi se těší
Petr Mazur, kazatel sboru