Pravidelný program

Bohoslužby v kostele:

  • 21. 10. - Ondřej Titěra, náměstek synodního seniora, bohoslužby díkuvzdání s Večeři Páně
  • 28. 10. - Petr Mazur
  • 4. 11. - Petr Mazur
  • 11. 11. - Petr Mazur
  • 18. 11. - Kateřina Roskovcová
  • 25. 11. - Petr Mazur

 
Rozhovory nad Biblí

Biblické hodiny se konají každý třetí pátek v měsíci v Jizbici u rodiny Machů od 18:00 hodin.

Osobní rozhovory s kazatelem jsou možné  po telefonické dohodě na čísle 605 225 111, obvykle ve večerních hodinách, nebo o víkendech.