Pravidelný program

K pravidelným bohoslužbám se scházíme každou neděli v 10:00 hodin.                    Srdečně všechny zveme včetně dětí, pro které je připravena nedělní škola! Vybraná kázání jsou dostupná v záložce Archiv kázání.  

Vždy první pátek v měsíci od 18 hodin se koná na bošínské faře biblická hodina. Druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci se koná na bošínské faře setkání konfirmandů od 16 hodin.            

Sledujte nás také na facebooku Bošínská cesta.     

Osobní rozhovory s kazatelem jsou možné po telefonické dohodě na čísle 605 225 111.

Detailní plán na květen 

21. května od 10:00 hodin - bohoslužby vedené bratrem farářem Emanuelem Vejnarem 

25. května od 16:00 hodin - setkání konfirmandů

28. května od 10:00 hodin, Letnice - bohoslužby s Večeří Páně vedené bratrem farářem Petrem Mazurem, staršovstvo 

Detailní plán na červen

2. června od 19 hodin - Noc kostelů a koncert skupiny Pranic a grilování na farní zahradě  

4. června od 10:00 hodin - čtené bohoslužby vedené Ladislavem Machem

8. června od 16:00 hodin - setkání konfirmandů

11. června od 10:00 hodin - bohoslužby vedené bratrem farářem Petrem Mazurem

18. června od 10:00 hodin - bohoslužby vedené bratrem farářem Petrem Mazurem, staršovstvo 

22. června od 16:00 hodin - setkání konfirmandů

26. června od 10:00 hodin - čtené bohoslužby vedené Evou Plchovou