Pravidelný program

Bohoslužby v kostele

  • 10.3. - Kateřina Roskovcová, výroční sborové shromáždění

  • 17.3. - Petr Mazur

  • 24.3. - Petr Mazur

  • 31.3. - Petr Mazur

Besedy Křesťanské akademie

  • 2.3. - Dr. Peter Morée - Holanďané a Češi - dějiny, mentalita - podobnosti a rozdíly - úspěšně proběhlo 
  • 6.4. - Prof. Pavel Hošek - Češi mezi vírou, nevírou a pověrou
  • 4.5. - Petra Procházková - novinářka, spisovatelka a reportérka - beseda

Rozhovory nad Biblí
Biblické hodiny se konají každý třetí pátek v měsíci v Jizbici u rodiny Machů od 18:00 hodin. 

Osobní rozhovory s kazatelem jsou možné  po telefonické dohodě na čísle 605 225 111, obvykle ve večerních hodinách, nebo o víkendech.