Pravidelný program

Ve dnech 18. října, 25. října a 1. listopadu se bohoslužby v našem kostele nekonají.

Všem přejeme pevné zdraví a Boží požehnání!

Sledujte nás také na facebooku Bošínská cesta.

Vybraná kázání jsou dostupná v záložce Archiv kázání.                                                                           

Osobní rozhovory s kazatelem jsou možné po telefonické dohodě na čísle 605 225 111.