Pravidelný program

Bohoslužby v kostele:

  •   6. května - káže br. Petr Mazur
  • 13. května - káže br. Petr Mazur
  • 20. května - Svatodušní svátky - bohoslužby s Večeři Páně - káže ses. Kateřina Roskovcová
  • 27. května - káže br. Petr Mazur
  •   3. června - káže br. Jaroslav Fér
  • 10. června - čtené bohoslužby - br. Ladislav Mach
  • 17. června - káže ses. Kateřina Roskovcová
  • 24. června - káže br. Petr Mazur

 
Od 30. května do 17. června bude náš br. kazatel na dovolené. V případě potřeby kontaktujte br. místokurátora  Vlastimila Plcha (603 814 343) nebo ses. farářku Kateřinu Roskovcovou (737 814 404).
 
25. května od 18:00 do 22:00 hod bude náš kostel otevřený pro veřejnost v rámci každoroční akce Noc kostelů. Po celou dobu bude k dispozici br. kazatel Petr Mazur i s některými dalšími členy sboru. Všechny srdečně zveme!

 

Rozhovory nad Biblí

Osobní rozhovory s kazatelem jsou možné  po telefonické dohodě na čísle 605 225 111, obvykle ve večerních hodinách, nebo o víkendech.