Pravidelný program

Bohoslužby v kostele

  •   1. 9. 10:00 hod - káže Petr Mazur

  •   8. 9. 10:00 hod - káže Petr Mazur

  • 15. 9. 10:00 hod - káže Petr Mazur

  • 22. 9. 10:00 hod - káže Petr Mazur

  • 29. 9. 10:00 hod - káže Jonatan Hudec, farář z Mladé Boleslavi

  •  6.10. 10:00 hod - neděle díkůvzdání s Večeři Páně, káže Petr Mazur

Besedy Křesťanské akademie

Sobota, 5. října, 18:00 hod - Michael Pospíšil - Písnička jako cesta ke smíření

Rozhovory nad Biblí

Biblické hodiny se konají v průběhu školního roku v Jizbici a v Rožďalovicích.
Nejbližší biblická hodina: Jizbice, 20. září v 18:00 hod

Osobní rozhovory s kazatelem jsou možné  po telefonické dohodě na čísle 605 225 111.