Pravidelný program

Bohoslužby v kostele

  • 19. 5. 10:00 hodin - čtené bohoslužby, bratr Ladislav Mach

  • 26. 5. 10:00 hodin - bratr farář Petr Mazur

  • 2. 6. 10:00 hodin - bratr farář Petr Mazur

  • 9. 6. 10:00 hodin - bratr farář Petr Mazur

  • 16. 6. 10:00 hodin - bratr farář Petr Mazur

  • 23. 6. 10:00 hodin - bratr farář Petr Mazur

  • 30. 6. 10:00 hodin - bratr farář Petr Mazur

Besedy Křesťanské akademie

  • 2.3. - Dr. Peter Morée - Holanďané a Češi - dějiny, mentalita - podobnosti a rozdíly - úspěšně proběhlo 
  • 6.4. - Prof. Pavel Hošek - Češi mezi vírou, nevírou a pověrou - úspěšně proběhlo 
  • 4.5. - Petra Procházková - novinářka, spisovatelka a reportérka - beseda - úspěšně proběhlo 

Rozhovory nad Biblí
Biblické hodiny se konají každý třetí pátek v měsíci v Jizbici u rodiny Machů od 18:00 hodin. 

Osobní rozhovory s kazatelem jsou možné  po telefonické dohodě na čísle 605 225 111, obvykle ve večerních hodinách, nebo o víkendech.